Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Vieteco Việt Nam (Vieteco Vietnam) có đội ngũ các chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo ở trong và ngoài nước, và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Vieteco Vietnam còn có nhiều cộng tác viên là các chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững…

Công ty chúng tôi chuyên:

+ Lập các Hồ sơ Môi trường cho tất cả các loại Dự án đang xin giấy phép đầu tư, cũng như các cơ sở/dự án đã và đang hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam.

+ Ngoài ra, chúng tôi cũng chuyên tư vấn lập hồ sơ môi trường cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đáp ứng tiêu chuẩn IFC của Ngân hàng thế giới (WB); Chính sách Bảo trợ xã hội SPS2009 của Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) và các chính sách an toàn của các nhà tài trợ quốc tế khác.

Các hồ sơ môi trường và xã hội bao gồm một trong các tài liệu dưới đây:

 • Đánh giá tác động môi trường (theo tiêu chuẩn Việt Nam);
 • Đánh giá tác động môi trường và xã hội (theo tiêu chuẩn của các nhà tài trợ);
 • Kế  hoạch quản lý/bảo vệ môi trường;
 • Kiểm toán môi trường;
 • Đề án bảo vệ môi trường;
 • Khung Quản lý xã hội và môi trường (theo quy định của WB);
 • Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ;
 • Giấy phép khai thác nước ngầm;
 • Giấy phép xả thải;
 • Báo cáo hoàn thành ĐTM;
 • Đánh giá xã hội (SA);
 • Khung chính sách tái định cư (RPF);
 • Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
 • Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP),...

Công tác tư vấn, lập các hồ sơ môi trường được chúng tôi triển khai thực hiện một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về môi trường của Việt Nam và quốc tế.

Vieteco Vietnam cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất dành cho các Quý Khách hàng.