Vieteco Việt Nam nhận làm tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình/Engineering Procurement and construction) cho các công trình môi trường, dân dụng và công nghiệp... thông qua Hợp đồng EPC với Chủ đầu tư. Hợp đồng EPC là một loại hợp đồng xây dựng mà chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng các hạng mục công trình và chạy thử bàn giao cho Chủ đầu tư.

 

         Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình kết hợp với hợp đồng EPC nêu trên thành Hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay (Turnkey).

 

 

 

 

 

 Những lợi thế của hợp đồng EPC/Turnkey: 

 

         1) Chủ đầu tư được giảm thiểu về công việc quản lý đối với dự án vì chúng tôi sẽ là một đầu mối thực hiện dự án. Chúng tôi sẽ giúp thực hiện luôn các công vụ điều phối, quản lý dự án thay Chủ đầu  tư. Chúng tôi có trách nhiệm kết nối các khâu, các phần trong chuỗi công việc của dự án; kể cả việc tổ chức mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và tiến độ thực hiện của hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ (nếu có)...

 

         2) Giảm thiểu những rủi ro, bất cập hoặc khác biệt giữa thiết kế với thi công. Do nhà thầu thi công được tiếp cận với dự án ngay từ đầu nên giảm được thời gian nhà thầu làm quen với thiết kế, đề xuất điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với biện pháp thi công hoặc ngược lại đề xuất điều hành biện pháp thi công cho phù hợp với thiết kế. Ngoài ra, tiến độ của dự án có thể được đấy nhanh trong trường hợp triển khai công tác thi công một số hạng mục công trình ngay cả khi thiết kế tổng thể chưa hoàn thiện.

 

         3) Chi phí đối với gói thầu EPC do chủ đầu tư tiên lượng và kiểm soát hơn nhờ có một đầu mối thực hiện. Điều này tạo thuận lợi cho chủ đầu tư cũng như tổ chức cho chủ đầu tư vay vốn trong kiểm soát chi phí dự án ngay từ khi bắt đầu triển khai gói thầu.