Hiện nay, Công ty VIETECO Việt Nam có trên 30 cán bộ có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm,

năng động và chuyên nghiệp, đồng thời Công ty cũng có nhiều cộng tác viên là các chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm

trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững…

                                                      Sơ đồ tổ chức của công ty như sau: