HỆ THỐNG KHỬ OXIT NITƠ

(De-NOX SYSTEM)

 

 

1. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG De-NOx

 • Hiệu quả khử khí NOx cao và ổn định (trên 90%);
 • Dễ dàng phun và phân huỷ chất xúc tác;
 • Tiêu thụ NH3 hoặc Urê [(NH2)2CO] thấp;
 • Tiết kiệm chi phí thay thế chất xúc tác do tái sinh và tái sử dụng chất xúc tác;
 • Hoạt động ổn định và tuổi thọ thiết bị cao;
 • Giá thành hợp lý;
 • Vật liệu sử dụng phù hợp chống ăn mòn hóa chất và điều kiện thời tiết khắc nghiệt;
 • Có đủ dải công suất để khách hàng lựa chọn…

2. ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG De-NOx

Hệ thống De-NOx sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các oxit nitơ NOx (NO, NO2) phát sinh trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong quá trình sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu, khí…). Các ứng dụng chủ yếu như sau:

 • Lò hơi công nghiệp.
 • Lò đốt rác thải công nghiệp.
 • Công nghiệp sản xuất gang thép.
 • Công nghiệp sản xuất axit Nitric.
 • Lò hơi turbine khí.
 • Các động cơ sử dụng Diesel…

 

 

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống khử các oxit nitơ (De-NOx) gồm các chủng loại sau:

- Hệ thống khử NOx có chất xúc tác (SCR).

- Hệ thống khử NOx không có chất xúc tác (NSCR).

- Hệ thống khử NOx kết hợp.

* De-NOx có chất xúc tác (SCR - Selective Catalytic Reduction)

    - Chất khử và chất xúc tác gồm:

    + Chất khử: NH3 khan, NH3 dạng nước, hoặc dung dịch Urê [(NH2)2CO].

    + Chất xúc tác: Chất tạo thành V2O5/WO3/TiO2

    - Các phản ứng xảy ra trong quá trình khử NOx bằng chất xúc tác:

    4NO + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O

    2NO + (NH2)2CO +1/2O2 = CO2 + 2N2 + 2H2O

* De-NOx không có chất xúc tác (NSCR - Selective non-Catalytic Reduction) 

Công nghệ SNCR được sử dụng để loại bỏ oxit nitơ trong phạm vi nhiệt độ cao bằng cách phun trực tiếp chất khử vào trong lò hoặc vào ống dẫn của lò. Hiệu suất khử NOx có thể đạt được thông qua thời điểm chính xác phun trong khoảng nhiệt độ thích hợp.

- Chất khử: NH3 khan, NH3 dạng nước, hoặc dung dịch Urê [(NH2)2CO].

 

                                      

                       

               Hệ thống De-Nox có chất xúc tác                                                                                      Hệ thống De-Nox không có chất xúc tác