VIETECO Việt Nam là một công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là lĩnh vực môi trường với các dịch vụ như sau:

- Dịch vụ tư vấn đầu tư và kỹ thuật môi trường; thiết kế và giám sát xây dựng...

- Tổng thầu EPC đối với các công trình dân dụng và môi trường.

- Cung cấp các thiết bị bảo vệ môi trường.

- Làm đại diện và đại lý bán hàng cho các hãng sản xuất sạch và thiết bị môi trường.