1. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

  • Hiệu suất thu, tách CO2 cao;
  • Nguyên liệu sử dụng dễ cung cấp, có thể tái sinh và tuổi thọ cao;
  • Công nghệ thu đơn giản;
  • Chi phí đầu tư thấp;
  • Lắp đặt dễ dàng và không phải thay đổi nhiều kết cấu nhà máy;
  • Vật liệu sử dụng phù hợp chống ăn mòn hóa chất và điều kiện thời tiết khắc nghiệt;
  • Có đủ dải công suất để khách hàng lựa chọn…

2. ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG

Sử dụng hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành sản xuất có sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, khí…)…

 

 

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khói thải chứa CO2 được cho đi qua thiết bị tách. Tại đây, khí CO2 được tách ra và thu giữ lại. Phần khói thải còn lại không chứa CO2 hoặc chỉ còn một lượng rất nhỏ được xả thải ra ngoài môi trường. Hàm lượng CO2 trong khói thải phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng đốt (thường từ 3% - 15% thể tích khói thải).

 

 

Công nghệ này sử dụng dung môi hóa học tái sinh là các bazơ yếu. Các dung môi bazơ sẽ phản ứng với khí CO2 (có tính acid) để tạo thành dung dịch muối tan. Trong quá trình tái sinh dung môi, các muối này có thể phân hủy bởi nhiệt. Các dung môi thường dùng là monoethanolamine (MEA), methyldiethanolamine (MDEA), diethanolamine (DEA). Phản ứng cơ sở của phương pháp này như sau:

2HO-R-NH2 + CO2 + H2O ↔ (HO-R-NH3)2CO3

Sản phẩm CO2 sau khi ngưng tụ sẽ được làm khô và nén tới áp suất phù hợp để thuận lợi cho quá trình thu gom. Độ sạch của CO2 tách từ quá trình hấp thụ bằng dung môi amine đạt 99,9% thể tích.