Tổng cục Môi trường vừa tổ chức Hội thảo Góp ý Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 - Môi trường đô thị. Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì Hội thảo.

Báo cáo cho thấy, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nhưng cơ sở hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển đã khiến cho các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn của nước ta đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường cấp thiết. Số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng nhanh, nhiều phương tiện đã hết niên hạn vẫn được sử dụng đã và đang thải vào môi trường không khí lượng lớn bụi và khí thải. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng các khu đô thị mới, sửa chữa, xây mới các tuyến giao thông đô thị cũng khiến cho môi trường không khí tại nhiều đô thị bị ô nhiễm bụi nặng.

Đặc biệt, nhiều đô thị, hạ tầng đô thị với hệ thống tiêu thoát nước đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, cải thiện, cùng với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai khiến  vấn đề úng ngập vào mùa mưa ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt đối với các đô thị ven biển do chịu tác động của triều cường. Nước thải đô thị hầu như chưa được xử lý hoặc mới chỉ xử lý được một phần nhỏ, xả thải trực tiếp ra các ao hồ, kênh rạch, sông nội thành gây ô nhiễm môi trường nước mặt…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến cho các nội dung cơ bản của Báo cáo, những nhận định, đánh giá, vấn đề số liệu cũng như các vấn đề về hiện trạng, quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường đô thị trong giai đoạn 2012 - 2016. Đây là những thông tin, tư liệu hữu ích đối với dự thảo Báo cáo hiện nay.

 

Nguồn: http://monre.gov.vn/